Rutts tankespinn og ME-nyheter

Det meste av det siste innen biomedisinsk forskning på ME

Rutts tankespinn og ME-nyheter har rundet 600.000 hits

Jeg er veldig glad for å se at bloggen nå har hatt over 600.000 treff på ca 2 år. Det betyr at mange er interessert i biomedisinsk behandling for ME og relaterte nyheter, noe som gir meg motivasjon og ny inspirasjon til å fortsette med denne jobben! Jeg ser nemlig på dette som en «jobb» og det er godt å kunne bruke noe av sin kapasitet til å gjøre meningsfylt arbeid :-).

Tusen takk til alle dere FANTASTISKE lesere som bidrar med så mye bra i kommentarfeltet! Jeg lar meg stadig imponere over all kunnskap, omsorg og støtte som er blant dere som leser her. Jeg har sagt det før og sier det igjen; det er dere som gjør bloggen til det den er! Jeg får stadig mail fra medpasienter som skriver at de finner ny styrke og en følelse av fellesskap ved å stikke innom her og det gjør meg så inderlig glad :-)!

Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle andre som blogger og skriver om ME. Det er godt også for oss å ha et slags fellesskap og en følelse av å ha noen å stå ved siden av 🙂

Jeg vil også komme med et lite «hjertesukk» til dere som skriver til meg og jeg ikke klarer å få svart. Det kommer i perioder veldig mye mail og da i tillegg til barn, familie og fremdeles redusert helse når jeg ikke over alt. Jeg forsøker å svare alle etter beste evne, men rekker dessverre ikke helt til ifh til dette.

Vi står foran en spennende tid! ME er i vinden som aldri før og jeg vil fortsette å gjøre mitt beste for å legge ut ny forskning, nyheter og politiske saker som er relevante for oss!

Bare for ordens skyld: Det blir kun registrert unike IP-adresser hver dag, slik at hvis du er innom flere ganger om dagen blir du bare registrert en gang. 

Rapport og video fra ME-seminar i Stockholm 7. juni

Jeg har mottatt info og linker fra en av våre gode «samarbeidspartnere» i Sverige med rapport og video fra ME-seminaret 7. juni som ble arrangert av RME Stockholm:

«Prof Jonas Blomberg, Uppsala Universitet, ger oss uppdateringar om forskningen kring en potentiell koppling mellan retrovirus (XMRV/MLV) och ME/CFS, samt berättar om det nystartade nationella forskningssamarbetet. Prof Jonas Bergquist, Uppsala Universitet, berättar om sin forskning kring proteinprofiler i ryggmärgsvätskan, och om hur denna metod kunnat skilja ut ME/CFS-patienter från såväl borrelia-patienter som friska kontroller.

Yenan Bryceson, forskare vid Centrum för infektionsmedicin, KI, beskriver sin forskning kring NK-cellfunktion.

Per Julin, forskningsledare vid ME/CFS-projektet på Danderyds sjukhus, berättar om den kliniska och forskningmässiga verksamheten, med fokus på den nya typen av MRT-mätningar av hjärnans blodflöde som ingår i projektet.

Anna Fenander, ordförande i RME Stockholm, rapporterar från den internationella ME/CFS-konferensen i London 20 maj, där tolv forskare från fem länder presenterar sina studier.

Seminariet anordnades av RME Stockholm. Ett referat kommer att publiceras framöver.»

Video til del 1 HER

Video til del 2 HER  

Nytt studie: Påvist MLV-liknende sekvenser i blodet fra ME-pasienter i New York

Det ble publisert mange spennende studier ifb med “Den 15de International Conference on Human Retroviruses”. Spesielt interessant var studiet hvor det ble påvist MLV-liknende sekvenser i blod fra ME-pasienter i New York.

Hentet fra retrovirology.com:

«A blinded study was undertaken to determine whether XMRV or MLV-like virus could be detected in peripheral blood from 40 adult subjects divided into three groups: severely ill with CFS, recovered from CFS, and a control group lacking a CFS diagnosis at any time. All patients in the“severe CFS” group currently meet Fukuda criteria. “Recovered CFS” subjects had scores on the SF-36 survey instrument that were significantly lower than the healthy control group, according to Hotelling’s T2 test. Blood was collected in EDTA tubes and cDNA and DNA made from PBMCs. Plasma was incubated with LNCaP cells that were subsequently passaged. Nested PCR with USB Hot-Start IT FideliTaq was performed with gag primers. Any PCR products of expected sizes were sequenced. Samples were tested for mouse contamination with primers to IAP and/or mouse mitochondrial DNA. gag sequences were detected in both severe and recovered CFS subjects’ blood as well as in some healthy controls. gag sequences could be amplified from genomic DNA from LNCaP cells of some subjects after 4 or 6 subcultures following incubation with certain subjects’ plasma, indicating the presence of infectious virus in blood. All gag sequences detected in this cohort were more similar to the MLV-like sequences reported by Lo et al. (2010) than to the XMRV sequences reported by Lombardi et al. (2009). Detection of gag sequences in whole blood genomic DNAs that were negative for mouse IAP and mitochondrial DNA provides strong evidence for infection of humans with MLV-like viruses.»

Les studiet HER

Les på norsk med Google Translater HER

Retroviruset XMRVs følsomhet for antiretrovirale hemmere

Hentet fra retrovirology.com:

«Abstract

Background: XMRV (xenotropic murine leukemia virus-related virus) is the first known example of an exogenous gammaretrovirus that can infect humans. A limited number of reports suggest that XMRV is intrinsically resistant to many of the antiretroviral drugs used to treat HIV-1 infection, but is sensitive to a small subset of these inhibitors. In the present study, we used a novel marker transfer assay to directly compare the antiviral drug sensitivities of XMRV and HIV-1 under identical conditions in the same host cell type.

Results: We extend the findings of previous studies by showing that, in addition to AZT and tenofovir, XMRV and HIV-1 are equally sensitive to AZddA (3′-azido-2′,3′-dideoxyadenosine), AZddG (3′-azido-2′,3′-dideoxyguanosine) and adefovir. These results indicate that specific 3′-azido or acyclic nucleoside analog inhibitors of HIV-1 reverse transcriptase (RT) also block XMRV infection with comparable efficacy in vitro. Our data confirm that XMRV is highly resistant to the non-nucleoside RT inhibitors nevirapine and efavirenz and to inhibitors of HIV-1 protease. In addition, we show that the integrase inhibitors raltegravir and elvitegravir are active against XMRV, with EC50 values in the nanomolar range.

Conclusions: Our analysis demonstrates that XMRV exhibits a distinct pattern of nucleoside analog susceptibility that correlates with the structure of the pseudosugar moiety and that XMRV is sensitive to a broader range of antiretroviral drugs than has previously been reported. We suggest that the divergent drug sensitivity profiles of XMRV and HIV-1 are partially explained by specific amino acid differences in their respective protease, RT and integrase sequences. Our data provide a basis for choosing specific antiretroviral drugs for clinical studies in XMRV infected patients.»

Les hele studiet HER

Om ME på NRK1 Østlandssendingen i dag kl.1840

Hentet fra SerendipityCat:

«I dag klokken 1840 blir det sendt en reportasje om meg og problemene med å få hjelp til IV-behandling i hjemmet på NRK1 Østlandssendingen.  Den blir også lagt ut på nett-TV her en eller annen gang etter sendingen.

Ellen Piro kommer i studio.»

Les det HER

God informativ side om GcMAF

Tips fra XMRV Global Actions Facebookside!

Hentet fra GcMAF Knowledgde Base:

«The GcMAF activated macrophages rapidly phagocytize various bacteria (E. coli, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, B.subtilis, Clostridium perfringens and Mycobacterium tuberculosis) and various viruses (rubella, measles, herpes simplex, parainfluenza (Sendai), influenza virus and HIV type 1) (unpublished data).

There are indications that GcMAF may be effective against other diseases such as lupus, MS, Parkinson’s and fibromyalgia. No side effects are reported. (unpublished data)»

Les mer HER

NRK.no 08.06.11: – Retrovirus likevel ikke løsningen på ME-gåten

Det er trist at journalisten konkluderer i overskriften da kontroversen er greit beskrevet i artikkelen:

Hentet fra NRK.no:

«I et brev til Science skriver president Annette Whittemore at ingen av de ti studiene som blir nevnt kan sies å ha kopiert testene deres, fordi de har brukt andre testmetoder.

Hun peker også på at en eventuell forurensning av prøvene ikke kan forklare forskjellene de fant på ME-pasienter og friske personer.

«Hvordan ble i så fall bare 3,7 prosent av de friske kontrollprøvene «forurenset», og hvordan kan prøvene ha blitt forurenset av en cellelinje som aldri har vært brukt i dette laboratoriet?», spør hun i brevet.

Instituttet ber om at Science trekker tilbake advarselen.

– For tidlig å avvise retrovirus

Ellen V. Piro i den norske ME-foreningen mener det er altfor tidlig å avvise retrovirus-teorien.

– Mandag ble det faktisk publisert en ny studie hvor ME-pasienter har testet positivt på retrovirus, og jeg vet at flere er underveis, forteller hun.

– Her gjelder det å være tålmodig og ha is i magen, avslutter hun.»

Les hele artikkelen HER

Anne-Grete Strøm-Erichsen har fått spørsmål om refusjonsordning på blå resept for ME-pasienter

De siste dagene har det blitt jobbet med å stille Statsråd Strøm-Erichsen spørsmål om ikke ME-pasienter med immunforsvarssvikt skal få de samme rettighetene som andre med immunforsvarssvikt. Spørsmålet ble lagt ut på Stortingets sider i dag og det skal foreligge svar fra Statsråden innen 6 dager:

«Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Helfo har en ordning hvor de som har behov for medisiner som faller utenfor blåreseptforskriften (§ 5-14) kan søke om individuell refusjon. Det spesifiseres i Helfos reglement at hvis pasienter med immunsvikt får godkjent refusjon skal de ikke betale egenandel. Mange ME-pasienter viser ved biomedisinsk utredning store avvik på immunforsvaret og immun dysfunksjon. Bør ikke også de få refusjonsrettigheter?»

Les dette og bakgrunnen for spørsmålet HER

Flere spørsmål&svar fra Mikrobiologisk avd. på OUS om XMRV-testing

For noen dager siden fikk jeg tips om at Vegard Bruun Wyller fremdeles forsøker å få kandidater til sitt NorCapital-prosjekt og bruker XMRV-testing som et av sine argumenter. Jeg har tidligere hatt kommunikasjon med overlege på Mikrobiologisk avdeling og sendte han noen spørsmål rundt det Wyller skriver:

Deler av min mail:

«Jeg ser at Vegard Wyller skriver følgende på Eyr (mailingliste for allmenleger):

”Betydningen av infeksjon med XMRV og liknende mikroorganismer er et mange kontroversielle spørsmål knyttet til CFS/ME. Jeg tillater meg i den forbindelse å minne om vårt pågående forskningsprosjekt – NorCAPITAL – for ME-ungdommer i alderen 12-18 år.  Her gjennomfører vi en grundig kartlegging av patofysiologiske mekanismer, inkl. XMRV med kvalitetssikrede laboratoriemetoder. ”

Kan du fortelle kort hva han legger i ”kvalitetssikrede laboratoriemetoder”?

Vil dere som tidligere planlagt være i gang med testing i løpet av juni?

Vil det da evnt være pasietner fra ME-senteret eller kun fra Wyllers NorCapital-prosjekt?

Nyere forskning viser at XMRV går relativt fort fra plasma og inn i vev. Vil det være aktuelt å ta biopsier? http://jvi.asm.org/cgi/content/abstract/JVI.02411-10v1»

Deler av svaret fra Mikrobiologisk avdeling:

1. Kvalitetssikrede laboratoriemetoder: PCR-metodikk og serologi iht metodikk satt opp ved Whittemore Peterson instituttet. Metoder settes opp med positive og negative kontroller.

2. Usikkert om vi kommer i gang i løpet av juni. Venter fortsatt på forsendelse av en del reagenser fra Whittemore Peterson. Deretter en del arbeid med innkjøring av metodene hos oss.

3. Vi er i dialog med ME-senteret om samarbeid.

4. Biopsitaking har ikke vært diskutert. Må eventuelt tas opp med våre kliniske samarbeidspartnere.

Publiseres med tillatelse!

Artikkel om GcMAF fra Fritt Helsevalg

Jeg har fått tilsendt et tips om en artikkel hvor Fritt Helsevalg skriver om GcMAF. Den er fra 2008, men høyaktuell for mange av oss som har blitt satt på GcMAF behandling nå ifb med positive XMRV prøver. Noen som ikke har positive blodprøver, men som har den immunologiske signaturen for XMRV har også blitt satt på GcMAF. I følgende artikkel er det skrevet ut fra et kreftperspektiv, men da GcMAF er en makrofagaktivator er det en uspesifikk medisinering og virksom for alle bakterier eller patogener som ikke er ønsket i kroppen. De studiene jeg foreløpig kjenner til er gjort iht retrovirus og kreft.

Hentet fra Fritt Helsevalg:

«I nedenstående artikkel forteller helsejournalist Bill Sardi om hvordan en glyko-protein som finnes i kroppen kan kurere kreft gjennom at den fungerer som en molekylær bryter som aktiverer makrofagene når det konverteres til sin aktive form, som kalles Gc macrophage activating factor (Gc-MAF). Oppdagelsen er ikke ny. den er ikke komplisert. den er testet effektiv på en rekke krefttyper. den er enkel. Den er ufarlig. Og den kurerer kreft. Hvorfor har vi ikke hørt om dette? Hvorfor er det ikke i bruk i Norge? Kan det være fordi stoffet ikke kan patenteres?»

Les hele artikkelen HER

Les den engelske delen av artikkelen på norsk med Google Translater HER