Rutts tankespinn og ME-nyheter

Det meste av det siste innen biomedisinsk forskning på ME

Legene som er ansvarlig for det medisinfaglige innholdet på den regionale ME-konferansen i Tromsø er meldt inn for Helsetilsynet

Funkster kjemper videre og har sendt følgende brev til Helsetilsynet i Troms, ved fylkeslege Caroline Olsborg :

Tilsynssak – anmodning om vurdering av pliktbrudd etter helsepersonelloven kapittel 11 for Signe Nome Thorvaldsen, spesialist i allmennmedisin og Anne Evjen, lege i spesialisering ansatt ved Rehabiliteringsklinikken, UNN

Ovennevnte leger har det medisinskfaglige ansvaret for Regional konferanse i Nord-Norge om sykdommen ME/CFS som avholdes i Tromsø 4. og 5. oktober 2010 (program følger vedlagt). Konferansen er organisert i et tett samarbeid med Rehabiliterings-klinikken ved UNN som har ansvaret for og koordinerer alle henvisninger om ME-utredning fra primærhelsetjenesten i Helse Nord. Rehabiliteringsklinikken kan fullføre søknadsvurderinger og selv gjøre kliniske vurderinger. I tillegg har klinikken fullmakt til å koordinere slike vurderinger med spesialister i andre klinikker når det er nødvendig.

Legene har i arbeidet med konferansen anbefalt at selskapet Aktiv Prosess AS skal ha en sentral rolle med parallellsesjon på 2 timer og 20 minutter, samt 20 minutters foredrag av selskapets presse- og kommunikasjonsansvarlig Live Landmark og daglig leder Vibeke Hammer. Begge er uten helsefaglig utdannelse. Selskapet tilbyr en ikke-vitenskapelig metode kalt ”The Lightning Process” til ME-pasienter for kr. 15.000,- for 3 dagers kurs (4-6 timer per dag)1. Dette tilbudet dekkes ikke økonomisk av helseregionene eller NAV.

Det anmodes om at legene granskes i forhold til om de i sitt daglige virke har anbefalt, eller ikke frarådet, pasienter å gjennomføre denne alternative metoden, og at legene dermed har brutt Lov om helsepersonells kapittel 2 om krav til helsepersonells yrkesutøvelse, § 4, hvor det heter: ”Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.”

Helsetilsynet i Troms bes om å innlede tilsynssak overfor legene Signe Nome Thorvaldsen og Anne Evjen, samt granske hvorvidt annet helsepersonell ved Rehabiliteringsklinikken ved UNN, anbefaler denne alternative ikke-vitenskapelige metoden overfor pasientene.

Det anmodes videre at saken oversendes til Statens helsetilsyn for vurdering av reaksjon etter helsepersonellovens kapittel 11, og slik at saken kan behandles på prinsipielt grunnlag for leger og øvrig helsepersonell i Norge som anbefaler denne metoden.

Med vennlig hilsen

xxxxxxx

33 responses to “Legene som er ansvarlig for det medisinfaglige innholdet på den regionale ME-konferansen i Tromsø er meldt inn for Helsetilsynet

 1. ella 19.09.10, kl. 21:38

  way to go!

  Tusen takk!!

 2. Annema 19.09.10, kl. 21:39

  Nok en gang – Takk til «Funkster» og «Rutt»!
  Det er utrolig flott at du gikk videre med dette Funkster, og at du holder oss oppdatert «Rutt».
  Helsetilsynet fikk en vrien sak nå…

 3. Renate 19.09.10, kl. 21:50

  Så bra! Håper det blir en stans i all LP-oppmerksomheten snart! Krysser fingrene for at LP blir tatt bort fra konferansen.

 4. Jon 19.09.10, kl. 22:47

  Registrerer at legene Anne Evjen og Signe Nome Thorvaldsen begge driver privat praksis med egne firma, ved Kaigata legekontor i Tromsø.

 5. Sigrun 20.09.10, kl. 04:14

  Tre nye lenker fra Klassekampen lagt ut i min blogg, blant annet et intervju i dagens avis med lederen i Legeforeningens etiske råd: http://stomm-blog.blogspot.com/2010/08/om-me-i-klassekampen.html

 6. Lille Lukkøye 20.09.10, kl. 05:58

  Tusen takk for at du holder ut og ikke gir deg, Funkster!! Imponerende!
  Og tusen takk for at du videreformidler og holder oss oppdatert, Rutt!
  Stor klem til dere begge:)

 7. Tussaluso 20.09.10, kl. 07:26

  Stor takk til både Funkster og Rutt!

 8. lue 20.09.10, kl. 07:58

  Er det sånn at det ikke er leger fra UNN/Helse nord som er ansvarlige for programmet eller har engasjert seg i konferansen ?! I så fall- er ikke det noe merkelig?

 9. IngJo 20.09.10, kl. 08:31

  Hva vi får vite her på denne bloggen!!!!! Tusen takk til dere begge to!!
  Klem fra IngJo

 10. Måne 20.09.10, kl. 08:45

  Fantastisk godt og raskt jobba, Funkster! Og Rutt, selvfølgelig! Varm,stor takkeklem sendes i rekordfart 🙂
  Dette er en spennende utvikling!

 11. Kvakk 20.09.10, kl. 09:16

  Suverent! Igjen, takk!

 12. anne 20.09.10, kl. 09:21

  Disse anmeldelsene har fått meg til å tenke. Jeg har fått nevnt LP-kurs fra fastlege og spesialist på Ullevål (de to eneste offentlige legene jeg har snakket me med). Jeg lurer, hva skal til for at de har «anbefalt». For meg så er det en form for anbefaling når legen tar opp LP på egen hånd, uten at jeg har spurt om det. Ingen av disse to sa jeg skulle ta kurs, men begge snakket om at det var noe mange gjorde og som de hadde sett at kunne ha effekt.
  – jeg tror ikke dette vil kalles en anbefaling, men det har da samme effekt.

  (Leger skal naturligvis svare på direkte spørsmål, og kunne diskutere behandlingen uten at det er en anbefaling, men når de kommer med det uoppfordret så blir det noe annet.)

  • Rutt 20.09.10, kl. 09:36

   Det samme med meg. Fastlegen min nevnte LP i settingen: «Det fins ingen annen behandling, mange gjør det og blir bedre osv». Hun anbefalte meg ikke dette direkte, men jeg tok det helt klart som en anbefaling. Jeg syntes det er mye av det samme som skjer nå på den regionale konferansen; «Vi anbefaler ikke metoden, vi lar bare de som selger den få fri utfoldelse i en 2 timers lang workshop på en konferanse for videreutdanning for leger og helsepersonell». Det er klart at dette indirekte fører til mange anbefalinger til desperate syke!

 13. anne 20.09.10, kl. 09:22

  burde alle som har fått LP foreslått/nevnt av en lege eller sykepleier eller psykolog rapportere inn?….

  (kan noen finne ut hva grensen er for å ha anbefalt?)

 14. Lothiane 20.09.10, kl. 10:13

  Veldig bra jobba av Funkster! Blir spennende å se hva som skjer. Skulle gjerne lest dagens klassekampartikkel, men får ikke åpnet den.

  Legen min har tidligere gitt uttrykk for at han ikke har tro på LP. Men da jeg tok opp og spurte om råd i forhold til å prøve behandling hos KDM eller Lillestrøm Helseklinikk, kom han med at da kunne jeg vel heller prøve LP siden det ble billigere. Jeg ble litt sånn «hæ?!». Skuffet egentlig, men mulig han mente det litt som en fleip.

 15. Tussaluso 20.09.10, kl. 13:35

  Fastlegen min har flere ganger spurt om jeg har vurdert LP fordi h*n hadde annen pasient som hadde kommet tilbake i jobb etter LP-kurs. Etter å ha gitt klart uttrykk for at jeg ikke ønsker å delta på slikt kurs tror jeg h*n etter hvert har skjønt tegningen 😉
  Selv om legen kanskje ikke mener å legge press på meg så oppleves det slik likevel «Hvorfor vil du ikke ta LP-kurs? Folk blir friske av det!».

  Det er hardt å måtte stå imot slikt press fra leger, familie, bekjente, presse og hele tiden måtte forsvare hvorfor en ikke bruker 10-15.000 på udokumentert, alternativ behandling. Men når både «magefølelsen» og fornuften kommer med et klart og tydelig NEI! så velger jeg å lytte til meg selv.

 16. Inger Johanne 20.09.10, kl. 13:57

  Jeg ble fortalt av en tidligere kollega at; du trenger ikke å være syk, du kan bare ta LP så blir du helt frisk igjen.
  Dette var under en lunsj hvor jeg satt å skalv fordi jeg var så utslitt etter å ha pyntet meg og tatt taxi til restauranten. Jeg har selvsagt ikke spist lunsj med henne igjen eller truffet henne siden da.
  Og det er et problem for oss som er syke at all den horrible reklamen for LP har klart å framstille det som om vi har valgt å være syke. Og nå skal UNN være med på å gjøre det enda mer stuerent med LP og dermed skyve enda mer ansvar over på oss. Det viser en mangel på respekt for en pasient gruppe som er svært, svært syk.

 17. selsius 20.09.10, kl. 14:25

  Man kan jo ikke stole på såkalte lp-friske siden man lærer at ME er noe man selv gjør, og man blir opplært til å overse symptomene og se på seg selv som frisk. Det er mange eksempler på det på ME forum. Jeg sier at jeg er frisk, selv om jeg fortsatt har symptomer. Da regnes dette som er suksess historie i lp statistikken. Dette er kalkulert inn i metoden da den ble utformet, og det er bortenfor min fatteevne at denne enkle formen for statistikk ikke oppdages av helsevesenet. Det alene er faktisk grunn nok til å avvise lp ovenfor alle typer pasienter. Det at mange da går på en skikkelig smelle etter alt fra uker eller noen måneder, blir i grunn ikke så veldig rart. Det at noen ikke gjør det, tyder bare på at det kan være snakk om forskjellige diagnoser. ME-Pasienter vil på et eller annet tidspunkt få tilbakefall med slike metoder, for det er faktisk en vesentlig del av ME’n og få tilbakefall. Det er jo tydelig at leger ikke skjønner dette her, og siden så mange tilsynelatende blir frisk med lp, utenom at man går i dybden på det, er det vel også deres plikt og nevne dette, selv om man ikke direkte anbefaler det? Det er ikke noe i lp som tilsier at man gjør noe med grunnen til at man får sykdommen, så man gambler faktisk med andres helse. Så om da helsevesenet anbefaler lp sitter de også med ansvaret! Mener de at lp faktisk har rett i at endret atferd og nye nervebaner gjør ME-Pasienter frisk, bør de også bevise det! Dette er alvorlig vranglære i forhold til ME, som brer seg i helsevesenet som ild i tørt gress, og det er alvorlig da man vet om alle biologiske funn som er gjort. Disse blir systematisk oversett eller bortforklart som bagateller.

  Veldig flott jobbet Funkster.:)

  • selsius 20.09.10, kl. 14:50

   Vil si noen ord til om dette med tilbakefall. Stubhaug som har doktorgrad på ME mener at med trening under kontrollerte former ikke gir grunn til engstelse for tilbakefall. Det er noe verken han eller andre har kontroll over. Man kan i en bestemt fase av sykdommen tåle trening til et viss nivå, og man kan føle at det går veien. Mange inklusivt meg selv har gjort den erfaringen at dette har man ikke kontroll på. Man kan være i en oppadgående kurve og føle seg tilnærmet frisk, så på et punkt snur dette, og det går andre veien og det blir neste umulig og unngå tilbakefall. Når man da får disse tilbakefallene faller man ned på et lavere nivå og restfunksjon blir ytterlige svekket. Så sånn det er i dag i forhold til ME, er disse metodene bortkastet tid og skattepenger. Den eneste fornuftige tilnærmingsmetoden er De Meirleir og LHK. Da sånn type utredning er gjort, ja da kan man prøve forsiktig opptrening. Det er ikke verre enn som så. Men vi vet jo alle at sånn blir det ikke før vi greier og påvirke de rette forkene inne det offentlige, og får bort disse som ikke evner å se.

 18. Mirabell 20.09.10, kl. 14:51

  Kjempebra Funkster, at du har tatt saken videre!

  En liten men reell bekymring: Vil det ikke være en idé å ettersende Helsetilsynet litt mer informasjon om LP (hvordan de går fram for å få sine høye tall, hva de opplærer deltakerne til osv), – for dersom de har liten informasjon om motforestillingene helt konkret, så er vel sjansen stor for at de vil toe sine hender?? Antakelig har de veldig ensidig informasjon om dette. Min erfaring er at også Helsetilsynet består av alminnelige subjektive mennesker.

  Personlig syns jeg hele saken blir ekstra graverende fordi UNN ikke samtidig har andre ikke-tradisjonelle behandlingsmåter presentert, og fordi de fortier all den nyere bio-medisinske forskning om emnet.

 19. Vestlending 20.09.10, kl. 15:22

  Ja bra jobba, mange gode svar her og av ressurssterke mennesker!

  Har ikke gått LP selv, men tilsvarende dypere kurs hvor sykdom og symptomer var noe man tiltrakk seg pga avvikende tanker, mønster og adferd. Jeg trodde fullt på dette i 2 år, daglig selvhypnose for forsterkning og fortalte alle jeg var frisk og ignorerte kroppens signaler. Lege trodde heller ikke ME kunne vare i så mange år (men det har jo svært mye med holdningen på toppen i helsevesenet og informasjonen nedad)

  Min stigende kurve over mange år og 80% frisk har nå vært i fritt fall i over et år, så jeg er bedt om nå og lytte mer til kroppen og satt år tilbake:-(

  Alle som har erfart LP og tilsvarende som ikke virket/forverret bør klage inn så det belyses at det ikke er så rosenrød som inntrykk av.

  Måten LP presenterer suksessrate vil jeg si vitner om villedende markedsføring, lege bør avgjøre friskhet og ikke LP samt normal intelligens tilsier at ingen kan bekreftes friske etter 3 dagers kurs uten lege/spesialist undersøkelse og videre forløp de neste 6 mnd minst!

  En kreft pasient må vel til kontroller i lang tid etter kur før man med sikkerhet kan si at vedkommende er frisk?

  • Måne 20.09.10, kl. 15:47

   De som har tatt LP-kurs i Norge, kan kanskje klage til Forbrukerombudet? Om villedende markedsføring?
   Phil Parker\LP-veilederene har jo forsikret seg mot å bli stilt til medisinsk ansvar gjennom:
   A:Du skriver under på at du ikke skal avsløre kursets innhold
   B.Du blir skriftlig gjort oppmerksom på at dette IKKE er behandling,og veledrne er ikke terapeuter. Dette er et kurs hvor kursdeltakeren skriver under på at han tar det hele og fulle ansvar… Ergo er det ditt eget ansvar hvordan treningen virker på deg..
   Jeg tok kurset i England, men jeg er ganske sikker på at de norske veilederne bruker akkurat samme opplegg som i England. Veiledrene er forpliktet til å følge malen som Phil Parker har bestemt. Og-, de betaler en fast avgift til han for hver eneste kursdeltaker.. Det er blitt meg fortalt av en norsk LP-veileder.. Gjett om han tjener penger, à..

   • ~SerendipityCat~ 20.09.10, kl. 19:25

    Egentlig er jeg litt overrasket over at ingen har sett på LP i forhold til villedende markedsføring og om de eventuelt bryter markedsføringsloven. Eller, det kan jo hende det har blitt undersøkt, uten at det har kommet så mye ut av det?

    • mhj 21.09.10, kl. 01:15

     Enig med deg her!!

     Jeg trur og håper at de som har tatt LP-kurs og ikke har blitt friske, men dårligere – og som har tatt utredning hos KDM/LHK, og dermed har klinisk/medisinsk dokumentasjon på sin tilstand – bør saksøke/sende inn klage til forbrukerombud.

     Folk begynner jo å bli litt friskere, så da er det vel kanskje en åpning med advokathjelp, for å få gjennomført noe?

     En god mulighet!? Håper det blir en realitet 😉

 20. Pingback: Leger meldt inn for Helsetilsynet for medisinsfaglig innhold på regional konferanse om ME/CFS « ~ME Nytt~

 21. mhj 21.09.10, kl. 01:02

  Ikke rart Årseth hadde poser under øynene i dag på TV!!! vel han får ordne opp i rotet og ta denne saken på alvor, og andre horible helsesaker – det er ikke værre enn det!!!

  Si meg: har folk/leger blitt anmeldt på denne måten før?

  Uansett – om det er det som må til, så takk Funkster 😉

 22. mhj 21.09.10, kl. 01:34

  LP-metoden blir allerede praktisert ut i fra det en kan bedømme fra denne artikkelen:
  http://www.fysioterapeuten.no/xp/pub/mx/filer/0710_Fagessay_498167.pdf

  ———————————————
  Sitat:
  Behandlingstilbud eller tiltak
  Det er funnet effekt av kognitiv terapi for
  CFS–ungdommer (3), men det er stor mangel
  på slike terapeuter i Norge. Gradert Trening
  hos voksne CFS-pasienter kan også ha
  effekt (4).
  Lightning Process (LP)-metoden ble utviklet
  av Phil Parker og kom på markedet i
  år 2000 (5). Parker er både osteopat, healer,
  hypnotisør og lærer i nevrolingvistisk programmering.
  Han hevder at treningen endrer
  og normaliserer den tidligere uhensiktsmessige
  stressresponsen i det autonome
  nervesystemet. Metoden er en form for kognitiv
  trening i grupper eller individuelt over
  3-5 dager. Pasientene lærer seg blant annet
  til å fokusere mindre på symptomer og mer
  på egne ønsker, samt enkle avspenningsteknikker.

  Metoden praktiseres nå på Godthåb
  Rehabiliteringssenter i Bærum av tidligere
  pasienter som er utdannet i metoden i England.
  Et team fra Bergen av blant annet leger
  og fysioterapeut er under utdannelse i England.

  Både CFS og LP-metoden er beskrevet i
  en reportasje i Fysioterapeuten fra en konferanse
  arrangert av Rikshospitalet i 2008 (6).
  Selv om metoden ikke er vitenskapelig dokumentert,
  forteller norske fagpersoner som
  fysioterapeut Svanevik og en psykolog om
  raske og dramatiske forbedringer hos nære
  pårørende etter LP-behandling i London
  ————————————————–
  Flere horrible påstander her…..O_O

  Diskutert på meforum.info http://meforum.info/viewtopic.php?t=11155&postdays=0&postorder=asc&start=0

  Vel om ikke andre fikk «hakeslepp», så gjorde jeg O_O

  Hadde jeg hatt/eller får ett ME-sykt barn, vet jeg hvor jeg ikke skal la det behandles…

  Funkster – lyst til å anmelde flere?

  Den her mishandlingen må bare ta slutt snart……….

 23. Sun 21.09.10, kl. 11:57

  Den ein legen, Signe Nome Thorvaldsen, var faktisk på ME-seminaret for helsepersonell i Stavanger juni-09:
  http://www.me-forening.no/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=93
  http://www.me-forening.no/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=98
  Ho sette seg ved siden av meg, ho virka som ei hyggelig dame, og vi prata en god del. Eg fortalde at KDM nettopp hadde vore i Ålesund (mai-09), og ho var interressert, og gav uttrykk for at ho kunne tenke seg å få han til Tromsø. Derfor presenterte eg henne for KDM, og ho fekk kortet hans, så ho kunne ta kontakt med han. Eg blei veldig forskrekka då eg såg at ho er en av legane som arrangerer dette dårlege kurset!!!!
  Trist.
  Så om Signe Nome Thorvaldsen les dette: SPØR KDM OM HJELP!!!

  Mvh Sun

 24. Rutt 22.09.10, kl. 19:07

  Svar fra Helsetilsynet i Troms 22.09:

  Helsetilsynet i Troms mottok 19.september d.å din anmodning om å åpne tilsynssak mot legene Signe Nome Thorvaldsen og Anne Evjen. Legene har hatt ansvar for å utarbeide program for regional konferanse om sykdommen ME/CFS som avholdes i Tromsø 4. og 5. oktober 2010.

  Helsetilsynets i fylkets myndighetsområde:

  I Helsetilsyneslovens § 2, første ledd heter det: “Helsetilsynet i fylket skal føre tilsyn med alt helsevesen og alt helsepersonell i fylket og i tilknytning til tilsynet gi råd, veiledning og opplysninger som medvirker til at befolkningens behov for helsetjenester blir dekket.”

  Helsetilsynet skal føre tilsyn med helsepersonell og de helsetjenestene som ytes i fylket. Alternative behandlingformer som for eksempel Ligthening process (LP) omfattes ikke av tilsynets myndighetsområde. Ligthening process kan sies å komme inn under bestemmelsene i lov om alternativ behandling av sykdom der det i § 2 første og andre ledd, om lovens virkeområde heter : ”Loven gjelder den som tilbyr eller utøver alternativ behandling i riket. Bestemmelser om stedlig virkeområde gitt i medhold av helsepersonelloven § 2 andre og tredje ledd gjelder tilsvarende for denne lov så langt de passer”.

  Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten.

  Når pasienter velger å benytte seg av alternative behandlingsformer, som LP så er det et frivillig valg hos den enkelte. Dette kommer inn under pasientens selvbestemmelsesrett og valgfrihet i forhold til egen helse.

  Påstander i klagen om at det å presentere alternative behandlingsmetoder i en regional fagkonferanse, representerer ikke en uforsvarlig handling fra legenes side. I dette tilfellet yter ikke de påklagede legene helsehjelp overfor pasienter, de er del av et arrangement med helsefaglig tema. Etter vår vurdering faller dette utenfor Helsetilsynets myndighetsområde å behandle.

  Med vennlig hilsen

  Helsetilsynet i Troms

  Evy Basso Moen

  Jur fagansvarlig

  • Måne 22.09.10, kl. 19:15

   Dette er nedslående.. Her er det bare å stå på videre, vi har nok langt igjen til mål..
   Takk og pris for at vi har noen leger som går andre veier :-)JMF miniseminaret 28.november. Dit må jeg!

 25. Pingback: Helsetilsynet svarer om UNN-konferansen og LP « ~ME Nytt~

 26. Vestlending 23.09.10, kl. 13:50

  Her kommer det vel frem at LP virker best på de friskeste, dvs ME er kurert?

  http://www.tv2nyhetene.no/tabloid/nettprat-om-me-2601675.html

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: