Rutts tankespinn og ME-nyheter

Det meste av det siste innen biomedisinsk forskning på ME

Tag Archives: Dr. Mette Johnsgaard

Prosjektbeskrivelse av Lillestrøm Helseklinikks XMRV-studie:»Finnes gammaretrovirus hos pasienter med CFS?»

Hentet fra lhkpasientfora.org:

«Hovedmål for studien:

Detektere gammaretrovirus gensekvenser i ekstremt syke ME/CFS pasienter i Norge.

Delmål:

Avsløre andre karakteristikker i retrovrial cytotoksisitet.

Avsløre sykdomsassosiering mellom gammaretrovirus og ME/CFS og finne prevalensen i friske slektninger og friske kontroller.

Detektere virusbelasting i levende PBMCs.

Detektere antistoffer mot gammaretroviruser.

Finne karakteristiske cytokin-profiler og utvikle biomarkører for monitorering av sykdomsaktivitet.

Det er strenge regler for forskningsprosjekter i Norge og disse skal godkjennes og overvåkes av REK. Se vedtaket for  Prosjektgodkjenning fra REK (1)

Søknaden skal inneholde bestemte beskrivelser for hva prosjektet skal innbære både kvalitativt og kvantitativt. Etiske retningslinjer skal være kartlagt. Les mer på REK sine sider for søknader og etiske retningslinjer.

Søknaden for Lillestrøm Helseklinikk kan du lese her (2).

Om bakgrunn og formål til forskningsstudien sier Dr. Mette S. Johnsgaard dette (2):

ME/CFS er en sykdom med ukjent etiologi som kan medføre uttalte symptomer og varig redusert funksjonsevne samt invaliditet. Dysregulering av immunsystemet er en mulig patogenetisk faktor. Siste året er det publisert to sterke studier som viser en mulig sammenheng mellom Maurine Leukemi Virus relaterte virus og CFS, det er dog fortsatt usikkerhet om funnet er sykdomsspesifikt og relevant. Norge har, i tillegg til en større prevalens av sykdommen, også et stort antall pasienter med CFS, som er ekstremt syke (vesentlig sengeliggende, Karnovsky score 40 eller under).

Vi ønsker å sammenligne funn på disse pasientene imot friske kontroller. I tillegg til å se etter gensekvenser på MLV relaterte virus vil vi se etter andre karakteristikker i immunsystemets celler som kan gi oss en større forståelse av sykdommen. Studien er svært viktig i forhold til oppstart av eventuelle behandlingsforsøk senere.

Om faglig og vitenskapelig begrunnelse for valg av innsamling og metodikk sier Dr. Mette S. Johnsgaard (2):

Pasienter som får diagnosen CFS eller ME, får diagnosen ut ifra standardiserte symptomkriterier. Dette gir en heterogen gruppe pasienter som kan ha alt i fra en stressrealatert “utbrenthet” til en kronisk sykdomsfølelse/influensafølelse karakterisert ved ekstrem utmattelse, nattesvette, lymfadenitter med mer. Vi tror at noen pasienter i denne gruppen, spesielt de med dårligst funksjonsnivå, kan ha en pågående retrovirus infeksjon. For prosjektet vil vi inkludere 30 pasienter som passer kriteriene for diagnosen og er sterkt funksjonshemmet på grunn av dette. For å få oversikt over alle mulige smittetidspunkt vil vi, via detaljerte intervjuer, forsøke å få med oss alle detaljer omkring livssituasjonen før sykdommen begynte. Vi tror en retrovirus infeksjon kan også reaktiveres ved noen situasjoner som ekstremt stress, andre infeksjoner med mer. For å fange opp mulige latente infeksjoner hos pårørende vil de benyttes som kontroller i studien (15 stk). I tillegg vil vi velge ut kontroller ifra mennesker som har ingen kontakt med personer som er syke (15 stk). (…) Vi vil i tillegg se etter gammaretroviruset, også lete etter karakteristikker i retroviral cytotoksisitet, se etter hvor retroviruset har sin primærfokus i PBMC, se etter cytokin profiler og utvikle biomarkører for å følge sykdomsaktivitet. Samtlige funn sammenlignes hos syke, friske familiemedlemmer og friske uten kontakt med pasienter med CFS.

Dersom MLV relaterte virus er relavant i ME/CFS tror vi at vi vil finne dem spesielt hos disse pasientene.

Det er også viktig for at denne pasientgruppen har ingen form behandling per i dag og vi anser det som viktig å utforske sykdomsmekanismer for å finne frem til mulige behandlingsalternativer. dersom det blir relevante funn på denne pasientgruppen tror vi det vil kunne benyttes på flere pasienter med samme diagnose men med mindre grad av funksjonshemning (2).»

Les mer HER

————————————————————————-

Les prosjektbeskrivelsen i sin helhet HER

Les detaljene gitt til deltakerne i studiet HER

Foredrag av Dr. Mette Johnsgaard i Drammen 14. april kl. 18.00 – 21.00

Hentet fra Norges ME-foreningen Buskeruds Facebookside:

«Mette Johnsgaard er tilknyttet Lillestrøm helseklinikk. Lillestrøm Helseklinikk har spesialisert seg på behandling av kroniske sykdommer, med hovedvekt på ME.
Inngangspenger kr. 100,-
Lett servering.»

Les det HER

Norges ME-forening Buskeruds fylkeslag har fått egen Facebookside! Du finner den HER 🙂

Video: Dr. Mette Johnsgaards foredrag i Sverige 29.10.10

Du kan se alle videoene HER

Lillestrøm Helseklinikk kommer til Stavanger og det blir mulighet for XMRV-serologi testing

Hentet fra Lillestrøm Helsklinikk.no:

«Vi kommer til *Stavanger 17.februar *2011 for oppfølgning av gamle pasienter og eventuelt å ta imot nye pasienter. Vi vil kunne ta xmrv serologi tester der. Interesserte kan kontakte klinikken.»

Les mer HER

Dr. Mette Johnsgaard holder foredrag om ME i Porsgrunn i kveld

Hentet fra Porsgrunns Blad:

«I kveld blir det et foredrag om sykdommen ME på Kafé K i Porsgrunn. Det er Telemark og Vestfolds fylkeslag av ME-foreningen som arrangerer. ME står for Myalgisk Encefalopati og regnes som et kronisk utmattelsessyndrom. Dr. Mette Johnsgaard fra Lillestrøm Helseklinikk skal gi informasjon om siste nytt innen forskning rundt ME.»

Les det  HER

Oppstart kl. 19:00. For påmelding, kontakt ME-foreningen v/Anett Oksum, tlf 95721946.

Video av Dr. Mette Johnsgaards foredrag i Gøteborg oktober 2010

Foredraget er i 4 deler og du finner det HER

Referat fra seminar med Dr. Judy Mikovits og Dr. Mette Johnsgaard på Olavsgaard hotel 28.11.2010

Jeg må bare beklage til dere som hadde håpet på et fyldig og godt referatet fra foredraget til Judy Mikovits, da dette dessverre blir meget redusert. Det var ikke lov med lydopptak eller filming og jeg vet jammen ikke om det hadde hjulpet stort heller da foredraget var ekstremt teknisk og jeg hadde problemer med å henge med i svingene. Slik jeg forsto det kom hun heller ikke med ny banebrytende informasjon, men med meget omfattende, tekniske forklaringer på ting som vi egentlig i hovedtrekk kjenner til fra tidligere.

Ellers kan jeg fortelle at Anette Gilje, Dr. Saugstad, Marias Metode og meg selv ble intervjuet av Puls. Dette skal sendes som en del av den ”utvidede” sendingen 13.12 på NRK1 med bla visning av ”Få meg frisk” og intervju med Judy Mikovits. Vi vet også at det blir debatt i studio etterpå, og at bla. Barbara Baumgarten og Wyller blir inviterte, så får vi se hvem som dukker opp. Jeg ble også intervjuet av NRKs radioprogram ”Verdt å vite” som skal sendes 14.12. Så nå er det fokus på saken vår og mye bra som skjer :-).

Mine hovedinntrykk av foredraget var at Judy Mikovits bla la stor vekt på kommunikasjon med pasientene. Hun fortalte at Dan Peterson hadde snakket mye med henne om viktigheten av dette. Hun forklarte med masse tekniske termer og plansjer om sin forskning og er som vi vet overbevist om at XMRV/MLV skaper immunsuppresjon og at det er en sammenheng mellom ME og kreft. Hun var imidlertid klar på at det behøves mer forskning før man kan konkludere ifh til konsekvensene. Mikovits slo også tilbake mot påstandene om kontaminering og hvorfor det dukket opp negative studier.

Hun snakket om hvilke fysiologiske endringer man kunne se hos pasienter med XMRV bla. RNaseL dysfunskjon, lav NK-celle antall eller aktivitet, immunfeilfungering, økt antall av aktive T-celler og økt inflammasjon. Her var det mange likheter som ved HIV og HTLV.

Det ble gått igjennom testmetodene; Serology/antistoff, Western Blot, PCR og Celle-culture. Serology var veldig sensitiv og ville plukke opp antistoffer fra alle variantene av viruset. Ved å bruke PBMC sammen med Culture økte sjansene til å oppdage XMRV med denne metoden.

Mikovits mente at hovedgrunnene til de negative studiene kunne være pasientgrunnlaget. Ellers at retroviruset kan være fordelt forskjellig i deler av verden, for eksempel er HTLV mye mer utbredt i Asia enn i vesten. En annen mulighet kan være et høyt antall ulike gensekvenser som PCR ikke vil kunne gjenkjenne.

Mikovits snakket litt om WPIs  studie i Storbritannia. Hun fortalte at de hadde vært ekstremt nøye med pasient utvalget og at blodprøvene ble tatt hjemme hos pasientene. De fant XMRV i 65% av de britiske pasientene. Det var høyest forekomst av XMRV, men noen tilfeller av MLV.

WPI har funnet XMRV i USA, England, Norge og Spania

Hun nevnte at hormoner, inflammasjoner og stress øker replikeringen av XMRV og at som med HIV kan latentfasen av XMRV vare i flere år.

Det er behov for mer forskning for å fastslå sykdomskonsekvensene av XMRV/MLV, evnt om det er sykdomsfremkallende i sammenheng med andre patogener.

Det ble stilt mange spørsmål til Dr. Mikovits. Jeg klarte ikke å få med meg alle og heller ikke oppfatte det fulle svaret, men har forsøkt å få med det viktigste:

Det ble spurt om smitteveier og Mikovits svarte at fordi vi ikke vet med sikkerhet enda bør man forholde seg til de samme forholdsregler som ved HIV. Det er ingen dokumentasjon på smitteoverføring ved blod, men at deres forskning indikerer at dette kan være en måte for overføring.

Er det mulig at XMRV er et vanlig virus men at det starter å replikere når en person utvikler en immundysfunksjon eller aktiveres på lik linje som man kan se ved herpes virus? Mikovits svarer at det er en mulighet, men det er ikke det man ser ved andre retrovirus der forekomsten ikke er høyere enn ca 7% i den generelle befolkningen.

Hva er sensitiviteten og spesifisiteten av XMRV serology, i HIV tok dette mange år før gode og pålitelige tester var utviklet? Mikovits svarer at det er absolutt utfordringer med disse 1.generasjons testene og det er derfor de prøve å engasjere farmasøytiske firmaer. Sensitiviteten er nå så god som man kan få den på dette tidspunktet, men det er absolutt en 1. generasjonstester og de jobber med flere firmaer slik at vi kan utvikle 2. generasjons tester.

Hva mener Mikovits om GC Maf? Det er kun blitt gjort små studier bla i Japan, men er en ting som absolutt vil være interessant å være å se nærmere på i en større studie.

En mor som spør om datteren som blir verre når hun har eggløsning? Sammenheng med XMRV? Mikovits forteller at de ser at en del kvinner ”kræsjer” når de har eggløsning, men vet ikke nok om dette.

Hva mener du om Artesunate? Den har et stort spekter av antiviralt så den kan ta mange av co-infeksjonene og har vært brukt ved HIV. Mikovits forteller også at etter bruk av Artesunate er det vanskeligere å finne XMRV.

Hva er tankene om Lipkins-studiet? Myndighetene koordinerer dette, men Mikovits er involvert og vil gjøre en del av analysene.

Ampligen og XMRV? Planlegger en større studie for å dokumentere effekten.

Hva slags råd har du til positive XMRV ME-pasienter? Må ha en individuell behandling, med oppfølging av en god lege. Alle har ikke nytte av det samme.

—————————————————————

Dr. Mette Johnsgaards foredrag:

Dr. Mette fortalte at Lillestrøm Helseklinikk hadde mest norske pasienter og at de jobbet med satellitt klinikker og fokuserte på samarbeid med internasjonale eksperter. De var 3 leger og hadde ca 600 pasienter i mnd.

Pasientene var for det meste ME-pasienter som har vært igjennom all diagnostisering/behandling i det offentlige helsevesenet.

Ekspertene de har hatt vært i kontakt med er Shoemaker, Dr. Liv Bode, Dr. hans Ludwig, Dr. Zeno Bisoffi, Enlander og Prof. De Meirleir.

Nåværende partnere er Mikovits, Dr. Malnati, Saugstad, ESME. De hadde også kontakt med Ila Singh, Dr. Stefan Serafianos, Dr. Arnold Berstad og Dr. Olle Johansson.

Triggere for ME kan være infeksjoner, tropesykdommer, zonooser, flåttbitt, mugg, stråling, tungmetaller, stress, vaksine, medikamenter, operasjoner og barnefødsler.

Kroniske infeksjoner/reaktiverte virus var mycoplama, clamydia, EBV, CMV, Herpes, Entrovirus. Mikovits fortalte at det også var slik HIV startet.

Tarmproblematikk var parasitter, inflammasjoner, bakteriell overvekst, matintoleranser – noe man også så mye av spesielt i HTLV. Dette gjaldt 95% av pasientene.

XMRV testene sendes til VIPdx.

Talldata på antall positive har ikke blitt publisert enda, så denne informasjonen blir ikke lagt ut her på bloggen foreløpig.

Testmetodene er culture som finner aktive infeksjoner i blod og serologi som finner immunresponser på alle gammaretrovirus. Man kan være negativ ved reduserte immunresponser.

Dr. Mette fortalte om to kollegaer (ikke fra LHK)  som var blitt syke på samme tid. 1 med nevrologisk sykdom, ikke fatigue og 1 med standard ME – begge testet  XMRV positive.

Hun fortalte også at mange av hennes pasienter har gitt blod.

Jeg gjengir ikke hva Dr. Mette fortalte om forskning, da noe av dette ikke bør offentliggjøres før det skal publiseres.

Andre som blogger om seminaret er:

Lothiane HER

SerendipityCat HER

Program og påmelding til seminar med Dr. Judy Mikovits og Dr. Mette Johnsgaard 28.11.10

You are kindly invited to an XMRV/MLV seminar to be held on the 28th of November, 2010 in Oslo, Norway. Come and hear the newest information about this interesting family of viruses.

The speakers will be:

·         Dr Judy Mikovits, Research Director for the Whittemore Peterson Institute (WPI) for Neuro-Immune Disease, Nevada, USA

·         Dr Mette Johnsgaard, Medical Director of Lillestrom Helseklinikk – Center for the Treatment of Chronic Diseases, Lillestrom, Norway.

In the final hour of the seminar, there will be an extended question/discussion round. Panel: Dr. Mikovits, Prof. Dr. Saugstad and Dr Johnsgaard. Moderator: Prof. Dr. Ola Saugstad, Oslo University Hospital, Rikshospitalet

The seminar will be held in English and is open to all types of healthcare professionals, as well as the public. Patients, please invite your doctor, nurse or other healthcare providers. Politicians and journalists are also very welcome.

The program:

14:30 – 15:00 Registration, coffee/tea

15:00 – 15:15  Ms. Bieke Verleys, ESME: “The importance of the XMRV story in general and why research is important for patients”

15:15 – 16:15 Dr. Judy Mikovits: “XMRV and other MLV’s in ME/CFS: Latest update on testing, results, treatments and research”

16:15 – 16:45 Coffee break

16:45 – 17:30 Dr. Mette Johnsgaard: “Norwegian situation: testing, results, treatment and research”

17:30 – 17:40 Break: Questions for the panel should be delivered in writing to Prof. Dr. Saugstad during this time.

17:40 – 19:00 Question/discussion round: Dr. Mikovits, Dr. Johnsgaard, Prof. Dr. Saugstad,

Place: OlavsGård Quality Hotel, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten, Norway

Link to map:

http://www.choicehotels.no/choice/en/skjetten-hotel-quality-NO040-en?tab=0&cid=21351

Date: 28th of November, 2010

Time: 15:00 – 19:00

Cost: 100 NOK (13 Euro) to be paid at the reception desk.

The seminar is being organized by ESME – European Society for ME. To register, please write to ESME at: post@esme-eu.com and give us your name, country and occupation. We also ask that you specify if you are a patient or the family member of a patient.

You will receive a confirmation mail as proof of your registration. Please present this at the reception desk at the seminar.

The registration deadline is 15/11/2010. Seating is limited, so please register now to ensure your place.

Kind regards,

ESME team

——————————————

Dokumentet i PDF-format HER

——————————————-

Link til info på esme-eu.com HER

Referat fra foredrag av Dr. Mette Johnsgaard i Drammen 23.09

Foredrag Mette Johnsgaard 23.09, Drammen

Lillestrøm Helseklinikk:

Ikke lenger Skandinavisk senter for ME/CFS, men Center for treatment of chronic diseases.

 • Har blitt internasjonale, pasienter fra mange land
 • Tror ME etter hvert vil forsvinne og erstattes av andre ordentlige diagnoser etter hvert som kan si noe om hvorfor man egentlig er syk.

Ingen store aktører bak Lillestrøm Helseklinikk, deleierskap av leger og ansatte på klinikken.

Hovedavdeling på Lillestrøm med satelittklinkker bla i Stavanger.

Jobber med å lage et forskningslaboratorie, samarbeider med internasjonale laboratorier og eksperter og håper å få med seg farmasøytiske industrien etter hvert.

Diagnosekriterier:

To forskjellige sett med kriterier med to forskjellige pasientgrupper:

Fukuda:

 • 6 forskjellige symptomer hvor man må ha 4 av de for å bli diagnostisert med ME
 • Psykologisk profil
 • Kan bli diagnostisert med ME når man egentlig er dypt deprimert utfra disse kriteriene
 • Mesteparten av forskningen på ME går utfra pasienter diagnostisert etter disse kriteriene

Canadiske kriteriene:

 • Har noen hovedkriterier pluss sidekriterier
 • Alle hovedkriteriene vil aldri passe for et individ
 • Mer symptomatiske
 • Mindre psykologiske
 • Pasienter diagnostisert etter disse kriteriene er ofte sykere enn de som er diagnostisert etter Fukuda.

Det finnes ikke forskning på kognitiv terapi som er basert på pasienter diagnostisert etter de Canadiske kriteriene.

Overlappende diagnoser

ME, Fibromyalgi, MS og GulfWar postsyndrom med flere.

Teori

Primært en immunologisk sykdom karakterisert ved inflammasjon. Dette er det mye forskning på, man finner inflammasjon på ME-pasientene!

Prøver

Orienterende blodprøver For eksempel stoffskifte, jern o.l

Prøver som sier noe om inflammasjon, immunsystemet, tarmproblematikk, synsprøver

Tarmprøver i det norske helsevesenet er ikke gode nok for lavgradige betennelsene som kan ha veldig mye å si klinisk for pasientene. Mange som slår ut veldig høyt på disse som sendes til utlandet som ikke har utslag på norske prøver.

Jobber med å finne sikrere og bedre prøver som kan avdekke ting som kan behandles.

Hva LHK har funnet hos sine pasienter:

–          Høy LMWRnaseL

–          Lav NK-celle aktivitet

–          Høy MCP1

–          Høy complement?

–          Lav CD57

–          Disse funnene er vanskelig å behandle

Har funnet meget høye verdier av HH6b hos noen pasienter. Den blir veldig aktiv hvis immunforsvaret er redusert. Noen har dette herpes viruset integrert i DNAet, dette er kjent i utlandet. Prøvene i Norge kan ikke skille mellom de som har det i kroppen og de som har det integrert i genene. Det er sannsynligvis ikke viruset i seg selv som gjør deg syk.

Tror at noen reaktiverte virus kan trigge autoimmunsykdom

Måler man PCR like etter kyssesyke viser den at man for syk til aktivitet

Noen pasienter har tendens til autoimmunsykdom.

Matintoleranse

Bornavirus, det kan reaktiveres og kan behandles. Kan gi en del psykiske plager. Høye verdier kan gi angstsykdom. Lurer på om de som får store psykiske plager av ME kan ha dette viruset.

Noen pasienter med postpolio virus

Borrelia, Bartonella – Div flått infeksjoner. Jobber med å finne gode laboratorier for å påvise dette.

Zonoser

Parvovirus B19

Mycoplama

MLV-relaterte virus.

Parasitter

Retrovirus

Kan være smittsomt

Blir aldri kvitt det, går inn i DNAet

De retrovirusene vi kjenner til er HIV, HTLV og MLV-relaterte retrovirus.

MLV-relaterte virus kalles et enkelt gamma retrovirus

Menneskeceller har reseptorer til viruset, dette viser at viruset kan smittes til mennesker.

Konvoluttproteinet (et av proteinene som ligger rundt viruset) er et onkoprotein dvs kan gi tendenser til kreft, og et nevroprotein dvs kan være giftig for nervesystemet.

Lite i det sirkulerende blodet

Det deler seg ikke så fort som for eksempel HIV, deler seg veldig sakte

Flere negative studier, men et kjempe viktig studie fra NIH (største forskningsorganet i USA) som bekreftet WPI studie.

Trenger mer forskning bla rundt medisinering, hvor retroviruset legger seg i kroppen, smitteveier osv.

Anbefaler ikke å teste friske barn av positive foreldre før man vet mer om behandling. Dette for å unngå stigmatisering av barna og unødvendig bekymringer. Ta heller alle miljømessige forholdsregler rundt barna.

Kunne ikke si mer om behandling da møtene med Judy Mikovits ikke enda var funnet sted. Dette vil det komme masse informasjon om på mini-seminaret 28.11.

Funn i Norge

14 positive av 24 sendte prøver med celle-kultur.

Fakta om celle-kultur

Setter blodet på kultur og prøver å få viruset til å vokse. Så letes det etter proteiner som finnes i alle MLV-relaterte viruser. De som har fått positve prøver på celle-kultur har proteiner fra et av disse virusene i systemet sitt.

Fakta om serologi

Mye lettere å ta fordi man kan bruke frossent blod. De tror den er enda mer følsom enn celle-kultur. En positiv serologi test vil indikere en tidligere immunrespons dvs at man allerede har hatt en MLV-relatert infeksjon. Problemet er at mange ME-pasienter har mye negative serologi-tester fordi immunforsvaret har problemer med å danne antistoffer. Den ble lovgodkjent i forrige uke.

Noen vil ha positiv celle kultur og negativ serologi og omvendt.

LHK anbefaler ikke alle å ta disse testene!

Man ser flere og flere familier som blir syke. Smitte. Hva skjer? Vi trenger forskning!

Retrovirus gir effekt på lymfeknutene i tarmene

Fredag 24.09 skal Dr. Mette møte Dr. Mikovits for å diskutere behandling.

Gener og biotoxiner

LHK er i kontakt med en av de store biotoxin ekspertene. Shoemaker har forsket mye på hvorfor man blir syk av mugg og flere andre grunner til at man blir syk av biotoxiner. Dette lurer immunsystemet til  og ikke skjønne at det er giftig, så kan man bli veldig syk av det. Det kan også være at man har en gentisk disposisjon som gjør at immunforsvaret ikke gjenkjenner biotoxiner. LHK har en synstest som kan vise denne genetiske disposisjonen. Har man disse genene kan man bli syk lenge etter at man har vært eksponert for biotoxinene. Har man denne tendensen og i tillegg en retrovirusinfeksjon vil immunforsvaret bli påvirket fra to ting.

Finne genetiske tendenser til biotoxin relatert sykdom.

Færre positive biotoxiner prøver enn retrovirus prøver nå.

Behandlingsalternativer

Opptatt av å optimalisere miljøet. Muggsopp, stråling (trådløse hjemmetelefoner), luftrenser, stråling (muggsoppen vokser 600 ganger fortere når det er stråling). Tror ikke dette er årsaken til sykdom, men kan vedlikeholde.

Diett:

Matvarer kan utløse allergiske reaksjoner i tarmene ved histaminfrigjøring i tarmene. Christine Tobbac har skrevet en bok om dette. Ikke alle blir bra av denne dietten.

Noen må gå på melkefridiett

Glutenfriedietter. Har sammenfallende gener mot cøliakipasienter, blir bedre med glutenfri kost.

Man skal følge dietter når man har en klar effekt av det, ikke ellers!

Amylosefri diett. Amylose er sukker i kjeder. Fettvevet er immunologisk aktivt, fettcellene er en viktig medspiller i en immunologisk situasjon. Fjerner man sukker roer disse fettcellene seg.

Div. kosttilskudd

Symptomatisk støtte for eksempel ved søvn, hormoner, blodsukkerstøtte, angst osv.

Behandler infeksjoner (mykoplasma, borrelia osv.) og parasitter (ikke alle parasitter gir sykdom)

Immunstøtte (Her ligger hovedproblemet). Nexavir og andre rimeligere alternativer.

Antibiotika/probiotika – stimulere immunsystemet i tarmsystemet ved å endre bakterieflora. 50-60% blir bedre av disse rundene.

Myers coctail – effekt på smerter, utmattelse og div andre tilstander. Får masse næringsstoffer fort inn i blodcellene. Anbefaler ikke til alle, til de hvor behandlingen har gått litt sakte eller har mye smerter.

Forskning:

Samarbeider med WPI og en veldig kjent retrovirus ekspert i Europa (kan ikke si hvem). Før publisering skal gå til legemiddelindustrien for å snakke om medisinering. Begynner med studie neste mnd.

Vil forsøke å bli med på behandlingsstudiene til WPI.

Dr. Mette Johnsgaard holder foredrag om ME i Drammen

Hentet fra Lillestrøm Helseklinikks nettsider:

«Dr Mette holder foredrag i Drammen 16.9. på Folkets Hus kl 18. ME foreningen arangerer foredraget.

Hun vil blant annet snakke om alt som er nytt i Norge ift. diagnostisering, behandling, retrovirus og forskning. Vel møtt!»

Les det HER