Rutts tankespinn og ME-nyheter

Det meste av det siste innen biomedisinsk forskning på ME

Tag Archives: Ila Singh

Oversettelse av oppsummering av Dr. Ila Singhs XMRV-forskning og patentsøknad

Bringing the heat: An ME/CFS blog har lagt ut en oppsummering av Dr. Ila Singhs patentsøknad som jeg la ut i sin helhet tidligere denne uken. Denne beskriver hennes revolusjonerende forskning rundt XMRV og assosiasjonene til kreft og ME, men var meget komplisert og vanskelig å forstå så derfor har jeg forsøkt meg på en oversettelse av oppsummeringen:

Du kan lese artikkelen på aboutmecfs.org HER

«JMK på MECFS Forums kastet ut Dr. Singhs XMRV patentsøknad og deretter uthevet XMRV Global Action de mest relevante delene og her er vi med det som kanskje kan være de mest spennende nyhetene rundt XMRV siden Science studiet ble publisert i oktober i fjor. Patentsøknaden sier Dr. Singh har funnet XMRV i 25% av 178 prøver fra pasienter med brystkreft – et funn som helt sikkert vil sende et sjokk gjennom kreft forskningsmiljøene. Treffende, XMRV var ikke funnet i vevet like rundt kreften som opprinnelig var tilfelle med prostatakreft – det ble funnet rett i midten av ondartet brystvev.

Hormoner spiller en rolle i mange kreftformer, inkludert prostata og noen brystkrefttilfeller … er XMRV, som vi vet har en hormonell forbindelse, på veg til å nullstille seg inn mot hormon relatert kreft? Studier endrer kursen til forskningsinnsatsen ikke patentsøknader, men dette er en patentsøknad fra en respektert og forsiktig forsker og du kan vedde på at flere studier er på vei ….

Prostata Cancer Avklart – brystkreft var ikke den eneste kreften som ble en stor hit. Forbindelsen mellom  XMRV og prostatakreft har blitt satt spørsmålstegn ved på grunn av manglende evne, så langt, til å finne XMRV i ondartet vev – det er alltid blitt funnet i vevet rundt kreften, men ikke lenger, ganske oppsiktsvekkende, viser dette dokumentet at disse nye immunhistokjemi og antistoff resultatene at  XMRV er overveldende funnet i kreftvevet i prostata cancer pasienter. Dersom det blir validert, vil dette utvilsomt trappe opp XMRV kreftforskning innsats.

Heldigvis så korrelerte antistoff (30%) og immunhistokjemi (27%) resultatene veldig fint – og dermed ga en viktig sjekk på deres gyldighet. Immunhistokjemi indikasjonen avdekket også et talende mønster av XMR positive celler klynget sammen – akkurat som du ville forvente med et virus.

Fortsatt undervurdering – Det er interessant at Dr. Singh fortsatt tror at testene undervurderer utbredelsen av XMRV i prostatakreft fordi det er funnet i en så liten undergruppe av celler og at en nærmere undersøkelse av vev vil mest sannsynlig føre til økt prevalens. Virusmengden er antatt å være svært lav, faktisk, mener hun det er «nær deteksjonsgrensen av qPCR ‘analysen”.

Hun synes ikke å ha mye tvil om den potensielle virulens av organismen, men hennes resultater viste at XMRVs tilstedeværelse korrelerte med kreftens alvorlighetsgrad, det vil si, jo mer alvorlig kreft jo mer sannsynlig var det at XMRV ble funnet i det.

Mer Kreft?? / Flere – Vev Funn av andre krefttyper ble ikke spesifisert, men patentsøknaden synes å indikere (?) at XMRV ble funnet i immunceller i lymfeknutene, beinmargen og perifert blod fra hematologisk kreftsykdom også i testiklene. (Dette er i en seksjon som lister «inkarnasjoner» av dagens metoder). Hematologisk cancer refererer til kreft som påvirker blod, beinmarg og lymfeknuter og inkluderer kreftformer som leukemi og non-Hodgkins (og andre) lymfomer. Non-Hodgkins lymfom er angivelig funnet i 5% prosent av Dr. Peterson’s Nevada kohort.http://aboutmecfs.org/Conf/IACFSME09WPI.aspx

Det virker sannsynlig at disse resultatene kunne reflektere obduksjons arbeidet Dr. Singh har gjort. På den annen side, sier patentsøknaden at det eneste andre vevet XMRV ble funnet i de 8 prostatakreftpasientene hun obduserte var i testiklene.

Avklaring av XMRV – Dr. Singh har gått en lang vei med å raffinere teknikkene for å finne viruset. Første genererte hun et nytt smittsomt klone kalt pXMRV33 bygget fra to overlappende kloner. Hun transfekterte noen celler med klonene og ni uker senere begynte hun å oppdage reverstranskriptase – ett enzym assosiert med retrovirus. Hun tok så supernatanten (celle materiale), slapp noen celler i den og var da i stand til å oppdage retrovirale aktivitet i celler – som indikerer at hun hadde et smittsomt retrovirus i hendene.

Elektronmikroskopi-jakt gjennom et elektronmikroskop var hun i stand til å se rikelig viral partikler som lignet en murine retrovirus.

Antistoffer – hun var i stand til å finne antistoffer spesifikke for XMRV ved å infisere kaniner med det og deretter gjøre Western blot tester. Hun fant at (med unntak av env proteiner) aminosyrene i proteiner assosiert med XMRV var svært like (90%) til de i Moloney murine retrovirus hun har studert i ganske lang tid.

Det ser ut som hun har kopiert flere viktige sider ved WPI studiet og på minst en måte har tilføyd; hun har vist at hun har et smittsom virus, hun har skapt PCR og antistofftester med resultater, i hvert fall i prostata cancer vev korrelerer med begge parter og hennes elektronmikroskopi resultater antyder at hun har et MLV-lignende retrovirus. Pluss at hennes immunhistokjemi test gir en ny måte å validere hennes resultater.

XMRV I væsker – Dr. Singh har også videreutviklet sine test protokoller for mange kroppsvæsker. Søknaden sier at hennes immunhistokjemi analyser, faktisk, kan brukes til å oppdage XMRV i spytt, sæd, peritoneal væske, leddvæsken, prostata eller cervical sekreter, blod og serum. Det beskriver en bestemt metode for å finne XMRV i livmorhalsen væske – og konstaterer potensialet for spredning fra mor til barn.

Sæd Funn Valider WPIs Funn for friske kontroller – Funnet av XMRV i sæd gir viktige implikasjoner fordi XMRV dukket opp i sæd i nøyaktig samme prosentandel (7%) av friske kontroller som testet positivt i den opprinnelige Science studien – en veldig fin validering av WPIs opprinnelige funn. Dr. Mikovits for lenge siden, hvis jeg husker riktig, oppgav at XMRV ble funnet i sæd, men jeg mener at Dr. Singh er den første forskeren som validere Dr. Mikovits uttalelse. Sæd gir selvfølgelig betydelige implikasjoner for muligheten for overføring.

Kronisk utmattelsessyndrom – Spenningen syntes å imidlertid å ebbe ut litt når det kom til ME / CFS. Hun har definitivt gjort fremgang; patentsøknaden viser at 2 XMRV antistoffer har blitt funnet i en CFS pasient og at det meste av «ikke-reaktive» prøver kom fra friske kontroller. Dr Singh vet også hvilke XMRV antistoffer å teste for (SU, p15E) og hvilke som ikke er verdt å teste for (CA – finnes hos friske mennesker i tillegg). Vi kan gjette at XMRV dukket opp mer konsekvent i CFS pasienter enn hos friske kontroller – en fin start! – Men vi har ingen ide om hvor mange prosent av personer med CFS hun fant den. Det ser ut som vi må vente på hennes publikasjon for det.»

En av verdens fremste retrovirologer informerer om revolusjonerende forskning rundt XMRV

Dr. Ila Singh har søkt om verdenspatent på metodene som er brukt for å finne XMRV i blod, kroppsveske og vev. Denne informasjonen ble publisert på World Intellectual Property Organizations webside 18. november. Nedenfor følger noen utdrag av dokumentet:

«In one embodiment, the XMRV virus is detected in immune cells in lymph nodes, bone marrow and peripheral blood from hematological malignancies. In some embodiments, the sample includes Leydig cells from testes. In other embodiments, the sample is blood, plasma or serum from a subject meeting the diagnostic criteria of chronic fatigue syndrome.»

«Similarly, to detect if patients with Chronic Fatigue Syndrome have evidence of XMRV infection, we collected sera from 105 patients diagnosed as having chronic fatigue syndrome and fulfilling the Fukuda criteria for diagnosis. For comparison, we also collected sera from 200 healthy volunteers. Each of these sera was used to probe a PVDF membrane onto which XMRV proteins had been transferred from a gel. …. A positive sample usually contained antibodies reactive to at least two of the following three XMRV polypeptides: SU, CA and pi 5E (see Fig. 13A). Non-reactive samples (most healthy volunteers) did not contain antibodies to SU or pl5E»

Les hele informasjonen HER

XMRV presentert av en VIRKELIG retrovirolog