Rutts tankespinn og ME-nyheter

Det meste av det siste innen biomedisinsk forskning på ME

Tag Archives: kvikksølv

Vaksiner uten kvikksølv, skvalen og egg

Bethen på ME-behandling.com har lagt ut svar fra Helsedirektoratet på en henvendelse om vaksiner uten kvikksølv, Skvalen og egg.

» Per i dag har vi ingen vaksine som ikke er dyrket i egg, og vi har heller ikke fått løfter om dette. Helsemyndighetene jobber med å få slike vaksiner på plass. Vi er i dialog med legemiddelindustrien, og ser også på muligheten til å bytte oss til noen slike vaksiner fra andre land. Vi vil tydelig informere når vi eventuelt har slike vaksiner på plass om hvordan dette organiseres. Følg med på pandemi.no.»

Eksperter advarer: Influensavaksinen er et stort eksperiment!

Og selvfølgelig, hvis kvikksølvet i vaksinen gir bivirkninger, står det spesifisert i kontraktene at produsenten ikke kan stilles ansvarlig.

Helsedirektoratet anbefaler alle å sprøyte kroppen full av Kvikksølv og Skvalen

Jeg må bare le! Nå viser det seg at svineinfluensaen er farligere enn først antatt. Det er heldigvis ikke mange, men selv friske mennesker som ikke har vært i den antatte risikogruppen har faktisk død. Det Norske Helsevesenets løsning på dette er da at de oppfordrer alle til å ta vaksinen og ikke gå til legen når de blir syke. De vil altså at alle skal ta en vaksine som bla inneholder kvikksølv (det farligste tungmetallet), og som vi absolutt ikke kjenner de fulle konsekvenser av å sprøyte inn i kroppen. Vi er jo bla en stor gruppe mennesker som har en alvorlig immunforsvarssvikt – hvordan vil det være for oss og ta en slik vaksine? Vi vet jo at mange fastleger ville sagt at vi ikke var i noen_som_helst risikogruppe, da vi bare har ME..  Og for den ikke_immunforsvarssyke delen av befolkningen som gjerne vil fortsette å være i den: Vaksinen inneholder altså Tiomersal(kvikksølv) og Skvalen, som blir diskutert om kan settes i sammenheng med flere autoimmune sykdommer. Canada, USA og Australia vil kun ha vaksiner uten disse stoffene og flere andre land med dem. Helsedirektoratet sier at neste sesong vil Norge sansynligvis også få vaksiner uten kvikksølv og Skvalen, men har nok dessverre ikke klart å skaffe disse nå. Alikevel går de ut med en nasjonal anbefaling om at alle inkl. gravide skal ta vaksinen. Og i tillegg, hvis man har vært så uheldig å bli syk, vil de helst slippe å bruke kapasitet på å teste om man har fått nøff-nøff-syken. Derfor går man ut med en nasjonal anbefaling om å holde seg hjemme og ikke gå til legen for å teste seg. Helsedirektoratets motto er «god helse og omsorg for alle». Jeg må bare le!!