Rutts tankespinn og ME-nyheter

Det meste av det siste innen biomedisinsk forskning på ME

Tag Archives: Laila Dåvøy

Dagens Medisin 08.03: Laila Dåvøy (Krf) taler ME-pasientenes sak!

Hentet fra Dagens Medisin:

«Etterlyser vilje
Dåvøy mener at det ikke er politisk uvitenhet, men mangel på prioritering, som gjør at lite har skjedd for de enkelte pasienter med CFS/ME siden Laila Dåvøys interpellasjon i 2007, som førte til den første store debatten om ME i Stortinget.

– Ingen av helseministrene ser ut til virkelig å ha satt seg inn i den ufattelige lidelsen som de sykeste pasientene utsettes for, hevder hun.

Blir ikke trodd
Dåvøy peker på at pasienter med CSF/ME ikke blir ikke trodd i dagens helsevesen. – Det finnes nok unntak, men de tror jeg er få. Jeg får henvendelser hver eneste måned, hele året fra pårørende til svært syke. Senest i forrige uke ble jeg invitert hjem igjen til en familie som jeg besøkte for flere år siden.

I Sintef-rapporten kom det frem at leger mangler kunnskap om denne sykdommen, og at uklarheter rundt diagnostiske kriterier gjør utredningen vanskelig. Derfor har generalsekretæren i Norges ME-forening etterlyst en massiv holdningsendring og informasjonskampanje om ME, først og fremst blant norske leger.»

Les hele intervjuet HER

TUSEN TAKK, DÅVØY, FOR AT DU SER ME-PASIENTENE OG TALER VÅR SAK POLITISK!!

Klassekampen 22.07: Laila Dåvøy (KrF) støtter krav om ME-blodprøver

Laila Dåvøy fortsetter å fronte ME-saken i Stortinget

Dåvøys spørsmål innlevert 28.06.10 hentet fra Stortinget.no:

«Laila Dåvøy (KrF): I Nordlands trompet for noen uker siden, skrev mor til en ME-pasient om en total mangel på hjelp til ME-syke. Hun sier: «Etter flere år kjemper vi som pårørende fortsatt for å skaffe nødvendig medisinsk hjelp og sikre henne rettigheter i forhold til NAV og hjelpeapparat.» Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen sa allerede i 2009 at tilbud til ME-syke var under utbygging i regionen. Kan statsråden bekrefte at tiltakene er iverksatt og brukes?»

Les dette og begrunnelsen HER

Så gjenstår det å se om svaret fra helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen blir like fravikende og preget av like lite forståelse for behandlingssituasjonen til ME-syke som ved Dåvøys interpellasjon 2 feb. i år. Her «gjemmer» hun seg bak Helsedirektoratets kompetansenettverk og deres arbeid som kun har ført til større psykiatrisering og tatt fokuset bort fra biomedisinsk forskning:

Les den HER