Rutts tankespinn og ME-nyheter

Det meste av det siste innen biomedisinsk forskning på ME

Tag Archives: svineinfluensa

Vaksiner uten kvikksølv, skvalen og egg

Bethen på ME-behandling.com har lagt ut svar fra Helsedirektoratet på en henvendelse om vaksiner uten kvikksølv, Skvalen og egg.

» Per i dag har vi ingen vaksine som ikke er dyrket i egg, og vi har heller ikke fått løfter om dette. Helsemyndighetene jobber med å få slike vaksiner på plass. Vi er i dialog med legemiddelindustrien, og ser også på muligheten til å bytte oss til noen slike vaksiner fra andre land. Vi vil tydelig informere når vi eventuelt har slike vaksiner på plass om hvordan dette organiseres. Følg med på pandemi.no.»

ME-syke usikre på svineinfluensavaksine..

Jeg  vet det er mange med ME som lurer på om de bør ta vaksinen for svineinfluensaen. Det vi vet er at de som har sterk allergi for egg eller kvikksølvforgiftning ikke bør ta vaksinen, ellers har Lillestrøm Helseklinikk rådført oss til å ta kontakt for individuell konsultasjon, da det ikke vil være et fasitsvar på dette. Vaksinen inneholder som kjent Skvalen som er satt i sammenheng med autoimmun sykdom og jeg sakser inn et innlegg skrevet av joakimoi på Aftenpostens debattsentral:

«Skvalen er en type umettet, fettløselig substans med antioksidantegenskaper. Fettløselige substanser fraktes i blodbanen bundet til transportproteiner. Således kontrolleres tilstedeværelsen av skvalen i kroppens ulike væskefylte rom (‘compartments’). Når man spiser skvalen absorberes dette fra tarmen og fraktes med kylomikroner (en type transportprotein) via lymfe som så tømmes over i venøse blodkar og etterhvert fraktes ut til kroppens vev eller til leveren. Her kan det f.eks. assosieres til cellemembraner.

Dersom stoffer opptrer i unormale konsentrasjoner i rom (‘compartments’) der de vanligvis ikke skal være, kan det induseres en immunreaksjon for å «rydde opp». Dette viser seg ved inflammasjon (betennelse). Denne oppstår når celler i nærheten av «forurensningen» sender ut signalmolekyler (cytokiner/interleukiner) som oppfattes av og tiltrekker immunceller.

Følgende er sikkert:

(1) Injeksjoner av skvalen er vist å gi autoimmun sykdom.
«Induction of these autoantibodies appeared to be associated with the hydrocarbon’s ability to induce IL-12, IL-6, and TNF-alpha, suggesting a relationship with hydrocarbon’s adjuvanticity» Il-12, IL-6 osv. er slike signalmolekyler som omtalt ovenfor.
[Autoimmunity induced by adjuvant hydrocarbon oil components of vaccine] http://www.ncbi.nlm.n…
[The Endogenous Adjuvant Squalene Can Induce a Chronic T-Cell-Mediated Arthritis in Rats] http://ajp.amjpathol….

(2) Høyt inntak av skvalen i kosten er assosiert med positive helseeffekter.
Det gjennomsnittlige inntaket av skvalen blant amerikanere er ca 30mg/dag, mens i middelhavslandene der inntaket av olivenolje er høyt, kan det nå så høyt som 200-400mg/dag.
http://www.ncbi.nlm.n…

Den viktigste forskjellen mellom disse to tilfellene er at ved en injeksjon opptrer skvalen i en annen mengde, konsentrasjon (høyere enn normalt) og form (ikke bundet til proteiner eller liknende) enn normalt i det rommet det tilføres (i vevsvæsken mellom muskelcellene). Hvis immunforsvaret blir tilstrekkelig stimulert (avhenger bl.a. av utskillelsen av signalmolekylene listet opp over), vil det oppformeres en type immunceller med hukommelse (særlig av typen T-celler), dvs. at de kan reagere på skvalen igjen neste gang. Det som skjer så er at disse immuncellene angriper det som finnes av skvalen naturlig i kroppen med medfølgende skade på vevet der det befinner seg (noe som ellers ikke vil ha skjedd), og man har autoimmun sykdom. Skvalen finnes bl.a. i ledd og hjerne-/nervevev.

I studien referert til over, der man induserte autoimmun sykdom hos rotter, benyttet man en dosering av skvalen som svarer til 20 gram for et menneske på 60 kg (f.eks. en gravid kvinne). Det er en del mer enn 10 mg som vil være i vaksinen, men i dette forsøket var intensjonen å gi alle dyrene autoimmun artritt (autoimmun leddbetennelse). Det ville være katastrofalt om alle som mottok vaksinen fikk autoimmun artritt. Derfor er mengden skvalen i vaksinen mindre.
http://debatt.aftenpo…

Det bør likevel legges til at vaksinen er tilsatt flere andre stoffer også som vil stimulere immunforsvaret og øke utskillelsen av signalstoffene som er assosiert med utvikling av autoimmun sykdom i respons på skvalen. En lavere dosering av skvalen vil derfor kunne gi autoimmun sykdom. De fleste vil ikke få autoimmun sykdom (man kan imidlertid ikke utelukke at det vil være noen tilfeller), men antallet som vil igangsette autoimmune prosesser (få en mildere autoimmun destruksjon av kroppseget vev av mer kronisk og subklinisk karakter) er ukjent.»

Har du ME og har spørsmål ang. svineinfluensaen?

The ME Association har lagt ut en omfattende Q&A om ME og svineinfluensaen. Her får du bla svar på hvordan forholde deg til vaksine og hvordan Tamiflu har fungert for andre med ME. Les den her

«The Experts Have Their Say», flere anerkjente ME-eksperter kommer med sine synspunkt om vaksinasjon, behandling og ME. Les den her

Helsedirektoratet anbefaler alle å sprøyte kroppen full av Kvikksølv og Skvalen

Jeg må bare le! Nå viser det seg at svineinfluensaen er farligere enn først antatt. Det er heldigvis ikke mange, men selv friske mennesker som ikke har vært i den antatte risikogruppen har faktisk død. Det Norske Helsevesenets løsning på dette er da at de oppfordrer alle til å ta vaksinen og ikke gå til legen når de blir syke. De vil altså at alle skal ta en vaksine som bla inneholder kvikksølv (det farligste tungmetallet), og som vi absolutt ikke kjenner de fulle konsekvenser av å sprøyte inn i kroppen. Vi er jo bla en stor gruppe mennesker som har en alvorlig immunforsvarssvikt – hvordan vil det være for oss og ta en slik vaksine? Vi vet jo at mange fastleger ville sagt at vi ikke var i noen_som_helst risikogruppe, da vi bare har ME..  Og for den ikke_immunforsvarssyke delen av befolkningen som gjerne vil fortsette å være i den: Vaksinen inneholder altså Tiomersal(kvikksølv) og Skvalen, som blir diskutert om kan settes i sammenheng med flere autoimmune sykdommer. Canada, USA og Australia vil kun ha vaksiner uten disse stoffene og flere andre land med dem. Helsedirektoratet sier at neste sesong vil Norge sansynligvis også få vaksiner uten kvikksølv og Skvalen, men har nok dessverre ikke klart å skaffe disse nå. Alikevel går de ut med en nasjonal anbefaling om at alle inkl. gravide skal ta vaksinen. Og i tillegg, hvis man har vært så uheldig å bli syk, vil de helst slippe å bruke kapasitet på å teste om man har fått nøff-nøff-syken. Derfor går man ut med en nasjonal anbefaling om å holde seg hjemme og ikke gå til legen for å teste seg. Helsedirektoratets motto er «god helse og omsorg for alle». Jeg må bare le!!