Rutts tankespinn og ME-nyheter

Det meste av det siste innen biomedisinsk forskning på ME

Tag Archives: VIPdx Labs

VIPdx er foreløpig det eneste laboratoriet med godkjent serologi-test for MLV-retrovirus

Hentet fra Lillestrømhelseklinikk.no

«Vi forstår det har vært endel usikkerhet omkring serologitesten på MLV relaterte virus som vi sender direkte til VIPdx.

Vi har fått bekreftet direkte ifra Judy Mikovits og VIPdx at serologitesten holder mål ihht falsk positive og negative målinger og er per idag den beste måten å finne virusene på. Prøven ble validert ihht en ekstremt streng amerikansk lov og kvalitetssikring for klinisk lab med alle godkjenninger på plass, som VIPdx har. VIPdx er per idag eneste lab som har denne godkjenningen på MLV serologien. Igjen, dette er bekreftet direkte til oss den 15.9., dvs 2 dager siden.

Vi gjør også oppmerksom på at noen kan ha positiv serologi og negativ celle kultur og omvendt, uten at noen per idag kan forklare dette.

Dr Mette»

Les det HER

Serology(antistoff)test er klar hos VIPDx

Hentet fra Vipds.com:

«Human Gamma Retrovirus Test Now Available

VIP Dx is pleased to announce the availability, beginning Monday, August 23, 2010, of the WPI licensed serology test to detect antibodies to Human Gamma Retroviruses that include XMRV and its variants human MLV-related viruses.»

Les HER

Test for XMRV-retrovirus er klar for utsending mandag!!

Testen for XMRV er klar for utsending fra VIPdx Labs (tidligere RedLabs) fra førstkommende mandag, i følge http://aboutmecfs.org. Vincent Lombardi som er ansvarlig for labratoriet,  var også hovedforfatter av publiseringen i Science. 
 

«At the Reno Conference Annette Whittemore evoked the possibility that the Institute was on the road to uncovering unusual drugs that would prove helpful and indeed the Institutes uncovery of similar immune system dysfunctions in ME/CFS patients and cancer patients opened the door to anti-cancer drugs. Now the discovery of a retrovirus opens the door to anti-retroviral drugs.  

Testing  – First comes testing for the virus. In her  Oct 23rd blog CFS Warrior reported that VIPdx Labs (formerly RedLabs) based in Reno, NV will start shipping out XMRV test kits on Monday, Oct 26th. Vincent Lombardi, the head of the lab, was the chief author of the XMRV paper published in Science.»

Les alt hos aboutmecfs.org her